Білгород-Дністровський. Білгород-Дністровська вечірня (змінна) школа

 

Форми навчання

Каталог курсів

Нема результатів.

                                                            Здобуття  освіти  у закладі у 2019-2020 н.р.

                                                          організовано за наступними формами навчання:

Очна ( вечірня) форма здобуття загальної середньої освіти організовано для осіб віком від 14 років (10-12 класи) , які завершили здобуття початкової освіти. 

Навчання організовано згідно структури року,щоденно з 13.00 години відповідно до розкладу уроків.

І семестр:  02.09.2019 – 24.12.2019;

ІІ семестр: 08.01.2020 – 29.05.2020.

Осінні канікули: 

07.10 – 11.10.2019

18.11 – 22.11.2019.

Зимові канікули:

26.12.2019 – 07.01.2020.

Весняні канікули:

24.02.2020 – 28.02.2020;

13.04.2020 – 17.04.2020.

Літні канікули:

01.06.2020 – 31.08.2020.

 

Екстернат

 Навчання організовано згідно Розділу ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти , затвердженого наказом

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 852/33823 від 02.08.2019р.

Прийом  документів на навчання  розпочинається з 01.09.2019 р. 

Екстернат організовується для осіб, які:

1. Екстернат організовується для осіб, які:

1) із поважних причин (стан здоров'я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;

2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

3) є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;

4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

6) самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;

7) бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;

8) засуджені до довічного позбавлення волі.

Підготуйте необхідні документи:

1) Письмова заява (для неповнолітніх - заява батьків або осіб, що їх замінюють)зразок якої наведено в Положенні. 

2) Оригінал документу державного зразка про здобутий рівень загальної середньої освіти або інше будь-яке письмове підтвердження

проходження оцінювання (табель,академічна довідка ).

3) Оригінал та копія паспорта. 

4) Оригінал та копія картки платника податків.

4) Іноземці та особи без громадянства додатково надають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.

5) Фотокартки розміром (3 на 4) – 4 шт.

6) Оригінал та копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну імені (якщо змінено прізвище або ім′я).

7) Довідка з рентгенкабінету.

8) Електронний носій.

 

Зверніться з цим пакетом документів до директора навчального закладу

вул. Михайлівська  66,

тел. 2-71-07,

директор – Свищ Ольга Давидівна

вівторок, четвер   з 10.00 до 12.00 год.

        

.